Dołącz do szkół, które szanują wartości rodzinne!

W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej oraz europejskiej tradycji i kulturze, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dokonuje się to poprzez próby wprowadzenia do przedszkoli i szkół zajęć:

 • zachęcających do podejmowania wczesnej inicjacji seksualnej
 • kwestionujących biologiczne oraz kulturowe role płciowe kobiet i mężczyzn,
 • głoszących odrębność płci społecznej/kulturowej od płci biologicznej,
 • kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

Naszą odpowiedzią na te zjawiska jest program „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka.

Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców gwarancją, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i że będą oni aktywnie wspierani w procesie wychowawczym.

Rola szkoły

Dyrektor placówki – przedszkola lub szkoły, która dołącza do programu, deklaruje:

 • podejmowanie działań mających na celu prorodzinną formację grona pedagogicznego oraz uczniów;
 • uniemożliwianie propagowanie treści szkodliwych dla zrównoważonego rozwoju płciowego, osobowościowego i społecznego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem ideologii gender;
 • używanie przesyłanych przez Centrum Życia i Rodziny materiałów oraz udział w konkursach.

Korzyści dla szkoły

Centrum Życia i Rodziny jako koordynator program będzie wspomagało Szkoły Przyjazne Rodzinie poprzez:

 • wysyłanie raz w miesiącu konspektów zajęć/karty pracy, które można wykorzystać np. podczas godzin wychowawczych;
 • okolicznościowe wysyłki materiałów i publikacji na temat ochrony życia i tożsamości rodziny w celu udostępniania ich nauczycielom, rodzicom, a niektórych także i uczniom;
 • przeprowadzenie w roku szkolnym konkursu dla nauczycieli i uczniów
 • gotowość do przyjazdu do Państwa szkoły (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa) z wykładem/prezentacją.

Jak dołączyć do programu Szkoła Przyjazna Rodzinie?

1. Dyrektor wypełnia i wysyła poniższy formularz.
2. Centrum Życia i Rodziny kontaktuje się z placówką i przesyła porozumienie.
3. Dyrekcja odsyła podpisane porozumienie.
4. Placówka zostaje zaliczona do grona Szkół Przyjaznych Rodzinie.

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych